Aktualności

 

 

                      EM Naturalnie Aktywny
                   -najskuteczniejszy na resztki pożniwne!

                                 -  formuła na rozkład słomy i innych resztek pożniwnych
                                -  kompleksowa regeneracja gleby po zbiorach

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza“ należy do czołówki festiwali folkowych w Polsce

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza misja

 • Popularyzacja idei współdziałania ze środowiskiem
  naturalnym poprzez regenerację jego naturalnych sił
  i zasobów.
 • Dostarczanie wysokiej jakości Preparatów EM®.
 • Dostosowanie sieci sprzedaży do powiększającego
  się rynku odbiorców Preparatów EM®.
 • Spełnienie europejskich wymagań prawnych, przepisów i standardów.
 • Popularyzacja Technologii EM® - uświadomienie potrzeby regeneracji zniszczeń cywilizacyjnych i gospodarczych.
 • Stałe monitorowanie i doskonalenie procesów obsługi klienta, w tym obsługi posprzedażnej, procesów produkcji i dystrybucji.
 • Zaangażowanie całego personelu na każdym poziomie organizacyjnym w doskonalenie jakości.